Tây Hành Kỷ (Phần 3)

The Westward (Season 3) (2021)

Nội dung phim

Tây Hành Kỷ (Phần 3), The Westward (Season 3) 2021

Tây Hành Kỷ (Phần 3) là câu chuyện về thời đại thần linh viễn cổ, nơi tồn tại Thiên tộc, Long Tộc, Dạ xoa, A-tu-la, Ma hầu la, yêu quái và nhân loại. Vào 16 năm trước, khi Đường Tam Tạng cùng 3 người đệ tử của mình thỉnh được “ Kỳ kinh” ở Tây Thiên trở về trung thổ. Vẫn tưởng giao lại kỳ kinh cho Đế Thích Thiên, là hoàn thành nhiệm vụ phổ độ chúng sinh. Nhưng Đường Tam Tạng đâu biết, thực ra Kỳ kinh mang trong mình một sức mạnh vô hạn, mà bất kể một thế lực nào trong thiên hạ đều muốn đạt được.
Xem phim Tây Hành Kỷ (Phần 3) , Tây Hành Kỷ (Phần 3) thuyết minh, Tây Hành Kỷ (Phần 3) N/A, Tây Hành Kỷ (Phần 3) bản đẹp, Tây Hành Kỷ (Phần 3) trọn bộ, Tây Hành Kỷ (Phần 3) phụ đề, Xem phim The Westward (Season 3) , The Westward (Season 3) thuyết minh, The Westward (Season 3) N/A, The Westward (Season 3) bản đẹp, The Westward (Season 3) trọn bộ, The Westward (Season 3) phụ đề