Mộ Vương Chi Vương

Great King of the Grave (2021)

Nội dung phim

Mộ Vương Chi Vương, Great King of the Grave 2021

Truyền thuyết kể rằng Lạc Vũ Tử giúp Tần Thủy Hoàng xây Thủy Hoàng Lăng, lại gặp được chín ngôi kỳ mộ chứa đầy kỳ trân dị bảo, được Tần Thủy Hoàng phong làm Mộ vương, thành lập Mộ phái, phụ trách xây sửa vào bảo vệ lăng mộ hoàng gia. Vì đề phòng hậu nhân của Mộ phái canh giữ tự trộm mộ, Lạc Vũ Tử chia Mộ phái ra làm Công Mộ phái của Lạc gia và Thủ Mộ phái của Mộ Dung gia, để hai bên khắc chế lẫn nhau. Ngàn năm qua hai phái Công - Thủ luôn duy trì cân bằng, Mộ Dung gia tuân thủ bổn phận, theo quy củ, cha truyền con nối hơn mười đời ngôi vị Mộ vương.
Xem phim Mộ Vương Chi Vương , Mộ Vương Chi Vương thuyết minh, Mộ Vương Chi Vương N/A, Mộ Vương Chi Vương bản đẹp, Mộ Vương Chi Vương trọn bộ, Mộ Vương Chi Vương phụ đề, Xem phim Great King of the Grave , Great King of the Grave thuyết minh, Great King of the Grave N/A, Great King of the Grave bản đẹp, Great King of the Grave trọn bộ, Great King of the Grave phụ đề
i9Betx